Press

Vi skickar gärna recensionsexemplar av våra böcker till journalister, recensenter, bokbloggare, instagrammare o. dyl. Hör av dig till:
info(a)humleforlag.se

För pressbilder hänvisar vi till respektive författares egen hemsida.