Humle förlag

Manus

Obs! För tillfället tar vi inte emot nya manus för utgivning. Du är välkommen tillbaka vid ett senare tillfälle!


Har du skrivit ett berättelse som du vill ska bli en bok? Grattis! Ett komplett manus är en bra början på vägen till ditt författarskap.

Vilka sorters manus tar vi emot?

Mest intressant för oss är historiska romaner. Vi strävar efter att genom våra böcker ge en bild av hur vanliga människor levde i gångna tider, och samtidigt berätta gripande, spännande historier som läsaren kan känna igen sig i och leva sig in i.

Vi tar endast emot skönlitterär prosa skriven på svenska för vuxna.

Tror du att ditt manus kan passa i vår utgivning? Maila det då gärna till manus(a)humleforlag.se. Skicka det i Word- eller pdf-format. En pdf ska vara i A4-format och ha text i ett diskret serif-typsnitt (t ex Times, Cambria, Garamond eller Sabon), 12 punkter med 1,5 i radavstånd och normala marginaler.

Det är vår målsättning att ge dig återkoppling inom en månad från det att vi mottagit ditt mail. Refuserade manus makuleras och dina personuppgifter sparas maximalt en månad efter eventuellt refuseringsbesked, om du inte begär att de tas bort dessförinnan.