Humle förlag

Tjänster

Vi hjälper dig att vässa dina texter eller skriver dem från grunden. Dessutom erbjuder vi sättning, formgivning, bokomslag, trycksaker, ebokskonvertering och utgivningscoaching – helt enkelt det mesta du behöver på väg mot en färdig bok! Självklart finns vi här även för dig som inte arbetar med böcker. Inom de flesta verksamheter finns det texter – menyer, reklamtexter, nyhetsbrev, webbtexter, informationsblad – och en bra text visar att du är seriös.

Om ej annat anges tillämpas timpenning à 450 kr + moms. Samtliga priser är exklusive moms (normalt 25 %). Vi erbjuder 10 % rabatt på bokrelaterade tjänster till medlemmar i föreningen Egenutgivarna. Referenser kan lämnas på förfrågan.


Texttjänster

Det är möjligt att en bild säger mer än tusen ord, men med en välformulerad, målgruppsanpassad och språkligt felfri text kommer du långt. En bra text skapar intresse och förtroende. Roman eller reklambroschyr spelar ingen roll – är den inte välskriven är risken stor att läsaren tröttnar och ägnar sin tid åt något annat i stället.

Korrekturläsning

Det är lätt att bli blind för fel i sina egna texter. Låt oss korrekturläsa ditt manus eller din trycksak före publicering och minska risken för kvalitetssänkande fel i din tryckta text! Korrekturläsning utförs oftast efter sättning/formgivning (eller både före och efter) och fokuserar på stavfel och slarvfel avseende interpunktion och enklare grammatik. Fördelen med att korrekturläsa efter sättning är att även avstavningsfel och typografiska fel kan upptäckas.

Språkgranskning

Språkgranskning är ofta ett måste om du är en ovan skribent eller inte skriver på ditt modersmål. Utöver det som ingår i korrekturläsning tittar vi på sådant som meningsbyggnad, styckeindelning och ordval, ur både ett språkligt och ett stilistiskt perspektiv. Språkgranskning utförs alltid före sättning/formgivning.

Renskrivning och transkribering

Har du en handskriven text eller en ljudupptagning som du vill få in i datorn, för redigering eller kanske publicering? Våra tangentbordsvana fingrar för snabbt in texten i datorn åt dig (endast svenska). Renskrivning och transkribering kan kombineras med språkgranskning. Då rättar och förfinar vi texten i samband med inskrivningen.

Textproduktion

Vi skriver dina texter åt dig utifrån dina önskemål. Det kan vara säljtexter, webbtexter, blogginlägg, instruktioner eller nästan vad som helst. Dock ej rena reklamtexter. Texterna anpassas efter syfte och målgrupp. När vi skriver för webben är det självklart för oss att sökmotoroptimera texterna.

Priser

Om en text innehåller väldigt många fel eller om en handskrift är svårläslig kan priset bli högre. Minimipris för ett uppdrag är 225 kr. När du anlitar oss för texttjänster får du alltid återkomma med språkliga frågor som uppstår när du arbetar vidare med din text under de närmast följande fyra månaderna.

 • Korrekturläsning: 10 öre/ord
 • Språkgranskning: 12 öre/ord
 • Korrekturläsning av text som vi tidigare språkgranskat: 6 öre/ord
 • Renskrivning: 2 öre/ord
 • Renskrivning + språkgranskning: 13 öre/ord
 • Transkribering: 1 500 kr/ljudtimme
 • Transkribering + språkgranskning: 1 500 kr/ljudtimme + 11 öre/ord
 • Textproduktion: Hör av dig för offert!

Bokproduktion och formgivning

Utseende är viktigt – i alla fall när det gäller böcker och trycksaker. Det handlar inte bara om att det ska se snyggt ut, utan om läsbarhet, tillgänglighet och stil. Vi formger både pappersböcker, eböcker och trycksaker. I portfoliot kan du se böcker vi formgett tidigare.

Sättning och layout

En berättelse kan vara hur fängslande som helst – om texten är svårläst och boksidorna inte inbjuder till läsning är det ändå inte säkert att läsaren orkar ta sig igenom boken. Vi gör din text läsvänlig och estetiskt tilltalande i en stil som passar din genre. Du får en tryckfärdig pdf-fil.

Ebokskonvertering

Det lönar sig ofta att erbjuda sin bok som ebok, då både produktion och distribution normalt är betydligt billigare än för fysiska böcker. Vi konverterar ditt manus till epub-format, som är det vanligaste eboksformatet. Vi kan även hjälpa dig med distribueringen mot en mindre provision. På så sätt slipper du höga startavgifter.

Bokomslag

”Döm inte boken efter omslaget”, lyder ett engelskt uttryck. Ändå är det just vad många gör. Omslaget är ju det första intrycket. Vi gör ett enklare omslag till din bok utifrån en bild som du tillhandahåller. Stil och typografi anpassar vi efter genre och målgrupp. Beroende på vad du har för önskemål åtar vi oss även att göra mer avancerade bokomslag. Hör av dig och berätta om dina idéer!

Trycksaker

Visitkort, flyer, folder, affisch eller kanske ett bokmärke som matchar bokomslaget? Vad du än är ute efter får du en unik, personligt designad trycksak.

Priser

Vid sättning och formgivning kan kostnader tillkomma för inköp av bilder, typsnitt och grafik, bildredigering, index m.m.

 • Sättning av bok med löpande text och kapitelrubriker, startavgift: 960 kr
 • Sättning av bok med bilder, tabeller, rubriknivåer etc., startavgift: 1 600 kr
 • Sättning, rörlig kostnad: 3 öre/ord, 25 kr/tryckfärdig bild
 • Avancerad formgivning av bok: Hör av dig för offert!
 • Ebokskonvertering av layoutmässigt enkel bok: 1 300 kr
 • Ebokskonvertering av bok med tabeller, bilder etc.: Hör av dig för offert!
 • Enkelt bokomslag utifrån bild: 1 600 kr
 • Mer avancerat bokomslag: timpenning eller enligt överenskommelse
 • Trycksak: timpenning eller enligt överenskommelse

Coaching för egenutgivare

Det finns en hel del att tänka på när man ger ut en bok. Mycket ska göras och många beslut ska fattas. Med vår coaching-tjänst får du en personlig kontakt som alltid är redo att ge råd och svara på alla tänkbara frågor som kan tänkas uppstå under utgivningsprocessen.

Vi kan vara din kontakt med tryckeriet, tryckanpassa ditt material, stötta dig i marknadsföringen eller vad du än känner att du behöver hjälp med.


Övriga tjänster

Behöver du hjälp med något som inte nämns ovan? Hör av dig och berätta om dina behov, så kanske vi kan vara behjälpliga.

För översättning från engelska eller norska till svenska samt transkribering hänvisar vi till Millitext.