Humle förlag

Humle förlag

Humle förlag är ett litet bokförlag i Morgongåva, Uppland. Fokus för bokutgivningen är historiska romaner. Vi erbjuder även ett flertal tjänster, framförallt texttjänster, som textproduktion, korrekturläsning och språkgranskning. Därutöver kan vi hjälpa dig med sättning, ebokskonvertering och formgivning av omslag och trycksaker.

Förlaget har varit verksamt sedan 2016 och drivs av Linnea Dunér. Varför heter Humle förlag just Humle? Det får du veta om du följer länken.